Dnr: HNT2016/11

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Kemi

Litteraturlista

Biokemi

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: KEGA11
Kursens benämning: Biokemi
Biochemistry
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivåTymoczko, John L., Berg , Jeremy M., Stryer, Lubert, Biochemistry: A Short Course, W.H.Freeman & Co Ltd, senaste upplagan.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2016-02-19