Dnr: HNT2016/11

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Kemi

Litteraturlista

Kemiska beräkningar

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: KEGA31
Kursens benämning: Kemiska beräkningar
Chemical Calculations
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivåHuvudbok
Chang, Raymond., Chemistry, senaste upplagan, McGraw-Hill International Edition.

Tabellsamling
Aylward, Gordon H., SI Chemical Data, senaste upplagan. John Wiley & Sons.
Laborationssäkerhet
Slätt, Jonny & Janosik, Tomasz. Laboratoriesäkerhet, senaste upplagan, Studentlitteratur.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2016-02-19