Dnr: HNT 2016/12

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Fysik

Litteraturlista

Fysik, examensarbete kandidatnivå

Gäller från och med vt 2016

 

Kurskod: FYGC10
Kursens benämning: Fysik, examensarbete kandidatnivå
Physics, Bachelor degree project
Högskolepoäng: 22.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivåVäljs i samråd med handledare.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2016-02-17