Dnr: HS 2016/66

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Socialt arbete

Litteraturlista

Personlig och professionell utveckling III

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: SMGC13
Kursens benämning: Personlig och professionell utveckling III
Personal and professional development
Högskolepoäng: 1.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Akademikerförbundet SSR. Etik i socialt arbete-Etisk kod för socialarbetare. Upplaga 2015. https://akademssr.se/sites/default/files/etik_och_socialt arbete.pdf. Antal sidor: 34.

Blennberger, Erik. Bemötandets etik. Upplaga 2013. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 160.


Reviderad 2013-05-29 och 2016-01-27.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2011-09-26