Dnr: FAK3 2012/1

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Biologi

Litteraturlista

Ekosystem i en föränderlig värld

Gäller från och med vt 2016

 

Kurskod: BIAD11
Kursens benämning: Ekosystem i en föränderlig värld
Ecosystems in a Changing World
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
F Stuart Chapin, Gary P Kofinas, Carl Folke. Principles of Ecosystem Stewardship. Resilience-Based Natural Resource Management in a Changing World. Springer-Verlag New York Inc., 2009. Antal sidor: 401.


Dessutom tillkommer vetenskapliga artiklar och laborationsinstruktioner.

Reviderad 2015-12-30.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2012-03-08