Reg No: HNT 2015/13:22

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Health, Science and Technology
Geo-Science

Course Reading

GPS, Global Navigation Satellite Systems

Valid from autumn semester 2016

 

Course Code: NGGB41
Course Title: GPS, Global Navigation Satellite Systems
GPS, Globala navigationssatellitsystem
Credits: 7.5
Degree Level: Bachelor


Books
Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik. Last edition. Lantmäteriet m. fl.

HMK, Geodatakvalitet. Last edition. Gävle: Lantmäteriet.

HMK-Geodesi, Geodetisk infrastruktur. Last edition. Gävle: Lantmäteriet.

HMK-Geodesi, GNSS-baserad detaljmätning. Last edition. Gävle: Lantmäteriet.

HMK-Geodesi, Stommätning. Last edition. Gävle: Lantmäteriet.

Van Sickle, Jan. GPS for land surveyors. Last edition. London: CRC Press Inc, Taylor & Francis Group, LLC..

The Rest
Internetlänkar, som används i kursen, läggs ut vid kursstart.


 

Approved by the Faculty Board of Health, Science and Technology, 13 October 2008