Dnr: HNT 2015/13:22

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Naturgeografi

Litteraturlista

GPS, Globala navigationssatellitsystem

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: NGGB41
Kursens benämning: GPS, Globala navigationssatellitsystem
GPS, Global Navigation Satellite Systems
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik. Senaste upplagan. Lantmäteriet m. fl.

HMK, Geodatakvalitet. Senaste upplagan. Gävle: Lantmäteriet.

HMK-Geodesi, Geodetisk infrastruktur. Senaste upplagan. Gävle: Lantmäteriet.

HMK-Geodesi, GNSS-baserad detaljmätning. Senaste upplagan. Gävle: Lantmäteriet.

HMK-Geodesi, Stommätning. Senaste upplagan. Gävle: Lantmäteriet.

Van Sickle, Jan. GPS for land surveyors. Senaste upplagan. London: CRC Press Inc, Taylor & Francis Group, LLC..

Övrigt
Internetlänkar, som används i kursen, läggs ut vid kursstart.


Reviderad genom prefektbeslut 2010-06-10
Reviderad genom prefektbeslut 2015-12-18

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2008-10-13