Dnr: HNT 2015/13:21

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Naturgeografi

Litteraturlista

Grundläggande geodetisk mätningsteknik

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: NGGA26
Kursens benämning: Grundläggande geodetisk mätningsteknik
Basic Engineering Surveying
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik. Senaste upplagan. Lantmäteriet m. fl.

HMK, Geodatakvalitet. Senaste upplagan. Gävle: Lantmäteriet.

HMK-Geodesi, Geodetisk infrastruktur. Senaste upplagan. Gävle: Lantmäteriet.

HMK-Geodesi, Stommätning. Senaste upplagan. Gävle: Lantmäteriet.

HMK-Geodesi, Terrester detaljmätning. Senaste upplagan. Gävle: Lantmäteriet.

Övrigt
Litteraturen är tillgängligt i elektronisk format (pdf).


Reviderad genom prefektbeslut 2015-12-18.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2012-03-08