Reg No: HNT 2015/13:20

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Social and Life Sciences
Geo-Science

Course Reading

Applied geodesy

Valid from autumn semester 2016

 

Course Code: NGGB64
Course Title: Applied geodesy
Tillämpad geodesi
Credits: 7.5
Degree Level: Bachelor


Books
Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik. Last edition. Lantmäteriet m. fl.

HMK, Geodatakvalitet. Last edition. Gävle: Lantmäteriet.

HMK-Geodesi, Geodetisk infrastruktur. Last edition. Gävle: Lantmäteriet.

HMK-Geodesi, Stommätning, . Last edition. Gävle: Lantmäteriverket.

HMK-Geodesi, Terrester detaljmätning. Last edition. Gävle: Lantmäteriverket.

The Rest
Litteraturen är tillgängligt i elektronisk format (pdf) Internetlänkar, som används i kursen, läggs ut vid kursstart.


Reference Literature

HMK BYGG & ANLÄGGNING, BA3: Projektering. Last edition. Stockholm: Byggforskningsrådet: svensk byggtjänst.


 

Approved by the Faculty Board of Social and Life Sciences, 27 March 2009