Dnr: HNT 2015/13:20

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Naturgeografi

Litteraturlista

Tillämpad geodesi

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: NGGB64
Kursens benämning: Tillämpad geodesi
Applied geodesy
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik. Senaste upplagan. Lantmäteriet m. fl.

HMK, Geodatakvalitet. Senaste upplagan. Gävle: Lantmäteriet.

HMK-Geodesi, Geodetisk infrastruktur. Senaste upplagan. Gävle: Lantmäteriet.

HMK-Geodesi, Stommätning, . Senaste upplagan. Gävle: Lantmäteriverket.

HMK-Geodesi, Terrester detaljmätning. Senaste upplagan. Gävle: Lantmäteriverket.

Övrigt
Litteraturen är tillgängligt i elektronisk format (pdf) Internetlänkar, som används i kursen, läggs ut vid kursstart.


Referenslitteratur

HMK BYGG & ANLÄGGNING, BA3: Projektering. Senaste upplagan. Stockholm: Byggforskningsrådet: svensk byggtjänst.


Reviderad genom prefektbeslut 2010-06-24
Reviderad genom prefektbeslut 2015-12-18

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2009-03-27