Dnr: HNT 2015/13:19

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Naturgeografi

Litteraturlista

Byggmätning

Gäller från och med vt 2016

 

Kurskod: NGGB66
Kursens benämning: Byggmätning
Engineering surveying
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
HMK bygg & anläggning, BA1: Byggprocessen. Senaste upplagan. Stockholm: Byggforskningsrådet: svensk byggtjänst.

HMK bygg & anläggning, BA2: Planering. Senaste upplagan. Stockholm: Byggforskningsrådet: svensk byggtjänst.

HMK bygg & anläggning, BA3: Projektering. Senaste upplagan. Stockholm: Byggforskningsrådet: svensk byggtjänst.

HMK bygg & anläggning, BA4: Byggande. Senaste upplagan. Stockholm: Byggforskningsrådet: svensk byggtjänst.

HMK, Geodatakvalitet. Senaste upplagan. Gävle: Lantmäteriet.

HMK-Geodesi, Stommätning. . Senaste upplagan. Gävle: Lantmäteriet.

HMK-Geodesi, Terrester detaljmätning. Senaste upplagan. Gävle: Lantmäteriet.

Övrigt
Internetlänkar, som används i kursen, läggs ut vid kursstart.


Reviderad 2015-12-18

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2010-03-29