Dnr: HNT 2015/13:18

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Naturgeografi

Litteraturlista

Geodesi

Gäller från och med vt 2016

 

Kurskod: NGGA24
Kursens benämning: Geodesi
Geodesy
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik. Senaste upplagan. Lantmäteriet m. fl.

HMK, Geodatakvalitet. Senaste upplagan. Gävle: Lantmäteriet.

HMK-Geodesi, Geodetisk infrastruktur. Senaste upplagan. Gävle: Lantmäteriet.

HMK-Geodesi, Stommätning. Senaste upplagan. Gävle: Lantmäteriet.

HMK-Geodesi, Terrester detaljmätning. Senaste upplagan. Gävle: Lantmäteriet.


Litteraturen är tillgängligt i elektronisk format (pdf).

Reviderad 2010-03-29
Reviderad 2015-12-18

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2007-05-30