Dnr: HS 2015/42

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Projektledning

Litteraturlista

Ledarskap i projekt

Gäller från och med vt 2016

 

Kurskod: PLGA04
Kursens benämning: Ledarskap i projekt
Leadership in Projects
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Jansson, T & Ljung, L. Individer, grupper och ledarskap i projekt. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Northouse, P.G. Leadership: Theory and practice. Senaste upplagan. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, Inc.

Kompendier
Finns som PDF på itslearning.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2015-11-15