Reg No: HS2015/45

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Arts and Social Sciences
Media and Communication Studies

Course Reading

Communication work in theory and practice

Valid from spring semester 2016

 

Course Code: MKGA23
Course Title: Communication work in theory and practice
Informationsarbete i teori och praktik
Credits: 30
Degree Level: Bachelor


General Reference Literature
Bjurwill, Christer. A, B, C och D. Vägledning för studenter som skriver akademiska uppsatser. Last edition. Studentlitteratur.

Svenska språknämnden. Svenska skrivregler. Liber.

Professional role, jurisprudence and ethics

Books
Carlén-Wendels, T., Tornberg D.. Medierätt 3: Upphovsrätt. Edition 3. Studentlitteratur, 2011. Pages: 92.

Nylander, C. Medierätt 1: Yttrandefrihet och tryckfrihet i tryckta och digitala medier samt radio och tv. Edition 4. Studentlitteratur, 2011. Pages: 89.

Tornberg, D. & Ladenfors, K.. Medierätt 2: Marknadsrätt. Edition 4. Studentlitteratur, 2011. Pages: 72.

Compendia
Justitiedepartementet. Offentlighetprincipen och sekretess. http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/208071. Pages: 27.

Pressens samarbetsnämnd. Spelregler för press, radio och TV. http://www.tu.se/butiken/3798-spelregler-for-press-radio-tv.

x Artiklar och ev ytterligare lagtexter tillkommer, dessa meddelas av respektive lärare i samband med kursstart.


Reference Literature

Books
Olsson, Anders R. . Yttrandefrihet & tryckfrihet. Handbok för journalister. Edition 5. Rabén/Prisma, 2006.

Linguistics and rhetoric

Books
Lindstedt, Inger. Textens hantverk. Studentlitteratur, 2013.

Rosén, M. Skriva för att övertyga. Stockholm: Sanoma utbildning, 2012.

Svenska språknämnden. Språkriktighetsboken. Last edition. Norstedts.

Åström, Kenneth. Termlexikon i språkvetenskap. Studentlitteratur.

Compendia
Stencilmaterial - utdrag ur relevant litteratur.


Reference Literature

Svenska skrivregler. Stockholm: Språkrådet, 2008. http://www.sprakradet.se/skrivregler .

Synonymordbok.

SAOL. Svenska akademiens ordlista över svenska språket. Edition 13. Norstedts, 2006.

Applied writing

Books
Englund Hjalmarrson H. & Guldbrand, K. Klarspråk på nätet. Last edition. Pagina.

Häger, B. Reporter: En grundbok i journalistik. Norstedts, 2009.

Lindstedt, Inger. Textens hantverk. Studentlitteratur, 2013.

Rosén, M. Skriva för att övertyga. Stockholm: Sanoma utbildning, 2012.

Compendia
Stencilmaterial - utdrag ur relevant litteratur.


Reference Literature

Svenska skrivregler. Stockholm: Språkrådet. http://www.sprakradet.se/skrivregler.

Synonymordbok.

TT-språket. http://info.tt.se/tt-spraket/.

Regeringskansliet. Klarspråk lönar sig. Fritzes, 2006.

SAOL. Svenska akademiens ordlista över svenska språket (eller annan adekvat ordlista). Edition 13. Nordstedts, 2006.

Svenska språknämnden. Språkriktighetsboken. Last edition. Norstedts.


 

Approved by the Faculty Board of Arts and Social Sciences, 14 December 2015