Dnr: HS 2015/43

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Statistik

Litteraturlista

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Gäller från och med vt 2016

 

Kurskod: STGA14
Kursens benämning: Grundläggande statistik och regressionsanalys
Introductory Statistics and Regression Analysis
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Övrigt material enligt lärares anvisningar

Böcker
Mendenhall, William & Sincich, Terry. A Second Course in Statistics: Regression Analysis. Senaste upplagan. Pearson.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2015-09-08