Dnr: HS2015/58

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Statsvetenskap

Litteraturlista

Statsvetenskap III

 

Kurskod: SVGC20
Kursens benämning: Statsvetenskap III
Political Science III
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Politikvetenskaplig teori och analys

Böcker
Leftwich A. What is Politics?. Upplaga 2004. Cambridge: Polity Press, 2004. Antal sidor: 194.

Marsh D & Stoker G & Lowndes V. Theory and Methods in Political Science. Senaste upplagan. New York: Palgrave Macmillan. Antal sidor: 310.

Kompendier
Antal sidor: 200. Kompletterande vetenskapliga artiklar

Karlstads Universitets Bibliotek
Djelic, M-L. Quack, S. "Introduction, Chapter 7 and 9 and Conclusion". I: Globalization and Institutions.. Cheltenham: Edward Elgar, 2003.

Politikvetenskaplig metod och analys

Böcker
Bacchi, Carol. Analyzing policy: What's the problem represented to be?. French Forest: Pearson, 2009.

Barmark, Mimmi & Djurfeldt, Göran. Statistisk verktygslåda 0: att förstå och förändra världen med siffror. Upplaga 1. Lund: Studentlitteratur.

Esaisson, Peter, Gilliam, Mikael, Oscarsson, Henric, Wängnerud, Lena. Metodpraktikan. Senaste upplagan. Stockholm: Norstedts juridik. Antal sidor: 400.

Hjerm, Mikael & Lindgren, Simon. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Senaste upplagan. Malmö: Gleerups, 2010. Antal sidor: 155.

Övrigt material
Excelmaterial, text och övningar 250 sid. Kompendiematerial 200 sidor

Referenslitteratur
Begström Göran & Borén Kristina. Textens mening och makt. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Strömquist, Siv. Konsten att tala och skriva. Senaste upplagan. Malmö: Gleerups.

Thurén, Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare. Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur, 2007. Antal sidor: 175.

Självständigt forsknings- och utredningsarbete

Böcker
Ekengren, Ann-Marie, Hinnfors, Jonas. Uppsatshandbok: Hur du lyckas med din uppsats. Lund: Studentlitteratur, 2012.

Gustavsson, Jakob & Hedlund, Maria. Konsten att skriva och tala. 2010. www.bookboon.com (2014-12-15).

Strömquist, Siv . Konsten att tala och skriva. Senaste upplagan. Malmö: Gleerups. som alternativ till Gustavsson, Jakob & Hedlund, Marias bok

Tidskriftsartiklar
Bjereld, Ulf, Demker, Marie & Hinnfors Jonas. "Problematiska problem, Om den vetenskapliga problemställningens plats i undervisning och forskning". Statsvetenskaplig tidskrift . 1999/102/4. http://journals.lub.lu.se/index.php/st/article/viewFile/3170/2728 (2014-12-15).

Övrigt material
Ca 100 sidor övningsmaterial


Reviderad 2014-12-11
Reviderad 2014-12-15
Reviderad 2015-11-30

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-09-11