Dnr: HS2013/26

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Statsvetenskap

Litteraturlista

International Politics

Gäller från och med ht 2013

 

Kurskod: SVGE60
Kursens benämning: International Politics
International Politics
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Baylis J, Smith S, Owens P. The Globalisation of World Politics - An introduction to international relations. Senaste upplagan. Oxford: University Press . Antal sidor: 350.

Bomberg, E., Peterson, J. & Corbett, R. The European Union: How does it work?. Upplaga 3. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Kompendier
Antal sidor: 200. Artiklar och kompendiematerial


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2013-03-25