Dnr: Fak 3 2007/204

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Statsvetenskap

Litteraturlista

Europakunskap

Gäller från och med vt 2012

 

Kurskod: SVGA17
Kursens benämning: Europakunskap
European Studies
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Europa i kontinuitet och förändring

Böcker
Bache, I., Geroge, S. & Bulmer, S.. Politics in the European Union . Senaste upplagan. Oxford: Oxford University Press.

Hettne, Björn. Från Pax Romana till Pax Americana - Europa och världsordningen. Santérus, 2003.

Tidskriftsartiklar
Epstein R.A. & Jacoby, W. . "Eastern Enlargement Ten Years On: Transcending the East-West Divide?". Journal of Common Market Studies. 2014/52/1. 1-6.

Icener, E.et al.. "Continuity and Change in the European Union's Approach to Enlargement: Turkey and Central and Eastern Europe compared". Southeast European and Black Sea Studies. 2010/10/2. 207-223.

Langbein, J.. "European Union Governance towards the Eastern Neighbourhood: Transcending or Redrawing Europe's East-West Divide?". Journal of Common Market Studies. 2014/52/1. 157-174.

Vachudova, M.A . "EU Leverage and National Interests in the Balkans: The Puzzles of Enlargement Ten Years On". Journal of Common Market Studies. 2014/52/1. 122-138.

Övrigt material
Kompletterande texter kan förekomma.

Fördjupning och självständigt arbete

Övrigt material
Texter om europaidéer tillkommer

Det tillkommer egen vald litteratur (ca 600 sid) till det självständiga arbetet.


Reviderad 2014-07-02

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2010-04-09