Dnr: HS 2015/41

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Nationalekonomi

Litteraturlista

Arbetsmarknadens ekonomi

Gäller från och med vt 2016

 

Kurskod: NEGB21
Kursens benämning: Arbetsmarknadens ekonomi
Labour economics
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Borjas, George J. Labour Economics. Senaste upplagan. McGraw-Hill. Även artiklar och aktuellt material kan ingå. Information om detta lämnas under kursens gång.

Kompendier
Introduction to Labour Economics.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2015-11-02