Dnr: HNT 2015/42

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Kemi

Litteraturlista

Kemi kandidatarbete

Gäller från och med vt 2016

 

Kurskod: KEGCX3
Kursens benämning: Kemi kandidatarbete
Chemistry, Bachelor Thesis
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivåLitteratur väljs i samråd med handledare och examinator.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2015-11-05