Reg No: HNT 2015/7-8

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Health, Science and Technology
Construction Engineering

Course Reading

House Building Technology

Valid from autumn semester 2015

 

Course Code: BYGB20
Course Title: House Building Technology
Husbyggnadsteknik
Credits: 7.5
Degree Level: Bachelor


Books
Burström, Per Gunnar. Byggnadsmaterial. Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper. Last edition. Studentlitteratur.

Petersson, Bengt-Åke. Tillämpad byggnadsfysik. Last edition. Studentlitteratur.

Strandberg, Bengt. Bygga hus. Illustrerad bygglära. Last edition. Byggegenskap förlag.


Reference Literature

Hamrin, Gösta. Byggnadsritning. Ritning och ritregler. Last edition. AMG Hamrin.

Jonsson, Jan, Sundström, Sune, Svensson, Tommy. Ritningsläsning och mätningsteknik. Last edition. Liber.


 

Approved by the Faculty Board of Health, Science and Technology, 16 September 2015