Dnr: HNT 2015/7-8

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Byggteknik

Litteraturlista

Husbyggnadsteknik

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: BYGB20
Kursens benämning: Husbyggnadsteknik
House Building Technology
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Burström, Per Gunnar. Byggnadsmaterial. Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper. Senaste upplagan. Studentlitteratur.

Petersson, Bengt-Åke. Tillämpad byggnadsfysik. Senaste upplagan. Studentlitteratur.

Strandberg, Bengt. Bygga hus. Illustrerad bygglära. Senaste upplagan. Byggegenskap förlag.


Referenslitteratur

Hamrin, Gösta. Byggnadsritning. Ritning och ritregler. Senaste upplagan. AMG Hamrin.

Jonsson, Jan, Sundström, Sune, Svensson, Tommy. Ritningsläsning och mätningsteknik. Senaste upplagan. Liber.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2015-09-16