Dnr: HNT 2015/43

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Maskin- och materialteknik

Litteraturlista

Produktionssystem IoD

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: MSGB41
Kursens benämning: Produktionssystem IoD
Manufacturing System Production IaD
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Bergman Bo, Klefsjö Bengt. Kvalitet från behov till användning. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Johannesson Hans, Persson Jan-Gunnar, Pettersson Dennis. Produktutveckling. Senaste upplagan. Stockholm: Liber.

Tangen, Stefan redaktör Axelsson, Daniel författare. Strategi och produktionsutveckling : handbok för utformning av produktionsstrategi och det framtida produktionsystemet. Senaste upplagan. Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan, Institutionen för industriell produktion, 2008. webpublicerad


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2015-09-15