Dnr: HNT/2015-12

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Datavetenskap

Litteraturlista

C#.NET

Gäller från och med vt 2016

 

Kurskod: DVGB07
Kursens benämning: C#.NET
C#.NET
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Skansholm, Jan. Skarp Programmering med C#. Studentlitteratur , 2008.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2015-09-14