Dnr: LUN 2015/14

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Kurser i musiklärarutbildningen

Litteraturlista

Musik i klass 5

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: MUGL31
Kursens benämning: Musik i klass 5
Classroom Music Teaching 5
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1: Instrumental breddning, 3 hp

Noter och instrument- eller genrespecifik litteratur fastställs i samråd med ansvarig lärare.

Inspelningar och kompletterande undervisningsmaterial tillkommer.

Delkurs 2: Musikdidaktik, 9 hp

Texter ur aktuell allmän- och musikdidaktisk fackpress, forskning och debatt. Valen görs både av undervisande lärare och student.

Ensemblemetodiska kompendier om max 100 sidor.

Böcker
Gren, Katarina; Nilsson, Birger. Musikskatten Tips och idébok. Mölnda: Musikförlaget Lutfisken AB, 1998. Antal sidor: 280.

Johansson, Leif. Ensembleledning. Lund: Studentlitteratur AB, 2005. Antal sidor: 181.

Nivbrandt Wedin, Eva. Spela med hela kroppen. Gehrmans förlag, 2012. Antal sidor: 312.


Referenslitteratur

Gren, Katarina; Nilsson, Birger. Musikskatten sångbok. Mölndal: Musikförlaget Lutfisken A, 1997. Antal sidor: 160.

Håkansson, Karin; Andersson, Andreas. Hip-hopboken. Stockholm: Gehrmans förlag, 2005. Antal sidor: 64.

Delkurs 3: Musikkunskap, 3 hp

Ytterligare texter om max 50 sidor tillkommer.

Lincoln Collier, James. Jazz. Oxford Music Online, 2014. http://www.oxfordmusiconline.com.

Middleton, Richard. Popular music in the West. Oxford Music Online, 2014. http://www.oxfordmusiconline.com.

Böcker
Benestad Finn. Musikk og tanke Hovedretninger i musikkestetikkens historie fra antikken til vår egen tid . Aschehoug forlag, 2005. Antal sidor: 392.

Bryngelsson, Peter. Filmmusik - det komponerade miraklet. Liber förlag, 2006. Urval beroende på vald uppgift.

Dykhoff, Klas. Ljudbild eller synvilla?. Liber förlag, 2002. Urval beroende på vald uppgift.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2015-08-26