Dnr: HS 2015/47

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Kurser i musiklärarutbildningen

Litteraturlista

Musik- och ljudproduktion 6

Gäller från och med vt 2016

 

Kurskod: MUAL16
Kursens benämning: Musik- och ljudproduktion 6
Music and Sound Production 6
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Delkurs 1: Musikdidaktik, 4 hp

Ensemblemetodiska kompendier om max 100 sidor.

Texter ur aktuell allmän- och musikdidaktisk fackpress, forskning och debatt. Valen görs både av undervisande lärare och student.


Referenslitteratur

I momentet allmän musikdidaktik gör undervisande lärare ett urval av tidigare kurslitteratur i programmet, vilken används som referenslitteratur i denna delkurs.

Delkurs 2: Musik- och ljudproduktion, 3.5 hp

Böcker
Bartlett, Bruce & Bartlett, Jenny. Practical Recording Techniques: The Step-by-step Approach to Professional Audio Recording. Focal Press, 2008. Antal sidor: 356.

Katz, Bob. Mastering Audio. Elsevier Science & Technology, 2007. ISBN 0240808371. Antal sidor: 335.

Stavrou, Michael Paul. Mixing with your mind. Flux Research, 2003. ISBN 0646428756. Antal sidor: 300.


Referenslitteratur

Ballou, Glen. Handbook for Sound Engineers. Focal Press, 2008. Antal sidor: 1807. eISBN-13: 9780080927619


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2015-08-26