Dnr: HS 2015/38

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Informatik

Litteraturlista

Business by Web och webbanalys

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: ISGA97
Kursens benämning: Business by Web och webbanalys
Business by Web and Web Analytics
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Krug, S. Don´t make me think! : a common sense approach to web usability. Senaste upplagan. Indianapolis: Pearson Education.

Tufvesson, A. Web Strategy Fundamentals. Senaste upplagan. Karlstad: TUK-förlag. (Originaltitel: Webbstrategiboken: en bok om strategi och affärsnytta för din webbplats)


Referenslitteratur

Peterson, E. Web Analytics Demystified. http://www.webanalyticsdemystified.com/content/books.asp.

Usunier, J-C & Lee, J.A. Marketing Across Cultures. New York: Financial Times Prentice Hall, 2009.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2015-08-31