Dnr: HNT 2013/99:1

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Komplex analys och transformer

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: MAGB61
Kursens benämning: Komplex analys och transformer
Complex analysis and transforms
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Kreyszig Erwin. Advanced Engineering Mathematics. Senaste upplagan. John Wiley & Sons.

Råde Lennart och Westergren Bertil. Mathematics Handbook for Science and Engineering. Upplaga 5. Springer, 2004. ISBN 9783540211419.


Reviderad 2015-08-25

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2013-03-15