Dnr: HNT 2015/9:9

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Elektroteknik

Litteraturlista

Kretsteknik

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: ELGA01
Kursens benämning: Kretsteknik
Circuit Analysis
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Bergström, Lars & Nordlund Lars. Ellära, krets- och fältteori. Senaste upplagan. Liber.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2015-08-25