Dnr: HS 2016/66

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Socialt arbete

Litteraturlista

Personlig och professionell utveckling IV

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: SMGC14
Kursens benämning: Personlig och professionell utveckling IV
Personal and professional development IV
Högskolepoäng: 1.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Killén, K. Professionell utveckling och handledning. Upplaga 2008. Lund: Studentlitteratur.

Kompendier
Ovall, H. Inlärningsprocess under VFU. Upplaga 2010. Kompendium, Högskolepedagogikkurs


Reviderad 2013-05-29.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2012-03-08