Dnr: HS 2016/66

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Socialt arbete

Litteraturlista

Personlig och professionell utveckling II

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: SMGC12
Kursens benämning: Personlig och professionell utveckling II
Personal and professional development
Högskolepoäng: 1.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Olsson, E. Socialt arbete i grupper. Upplaga 2012. Lund: Studentlitteratur.


Reviderad 2013-05-29.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2011-09-26