Dnr: HS 2015/38

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Informatik

Litteraturlista

Aktuell informationssystemforskning

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: ISAD11
Kursens benämning: Aktuell informationssystemforskning
Current Research on Information Systems
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Kompendier
Kurskompendium omfattande 5-10 forskningsartiklar.


Referenslitteratur

Böcker
Nilsson, A.G. & Pettersson, J.S (eds.). On Methods for Systems Development in Professional Organisations - The Karlstad University Approach to Information Systems and its Role in Society . Lund: Studentlitteratur, 2001. ISBN 91-44-01723-5.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2015-06-25