Dnr: HS 2015/49

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Konst- och bildgestaltning

Litteraturlista

Fotografins filosofi III: Naturfotografi

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: KBGAF4
Kursens benämning: Fotografins filosofi III: Naturfotografi
The Philosophy of Photography III: Nature in Photography
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Christine Sjöberg, Frøydi Laszlo, Hendrik Zeitler & Lars Dyrendom. Handplockat : på utflykter i bildarkivet. 2013. ISBN 9789197982221.

Ekman, Henrik. Vår sanna natur: Naturfotografer ser på Sverige. Västerås: Ica Bokförlag, 2011. ISBN 9153436830. Antal sidor: 232.

Ganetz, Hillevi. Naturlikt: Människor, djur och växter i SVT:s naturmagasin. Mörklinta: Gidlunds förlag, 2012. ISBN 9789178448548. Antal sidor: 163.

Wallsten, Lars. Anteckningar om spår: fotografi - bevis - bild. Göteborg: ArtMonitor Avhandling, 2011. ISBN 9197847739. Antal sidor: 164.


Referenslitteratur

Rockström, Johan & Klum, Mattias. Vår tid på jorden: Välfärd inom planetens hållbara gränser. Stockholm: Bokförlaget Langenskiöld, 2012. ISBN 9187007126. Antal sidor: 319.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2015-06-23