Dnr: IDAL91/20152

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Idrottsvetenskap

Litteraturlista

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: IDAL91
Kursens benämning: Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4
Physical education 4
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Backman, Erik och Larsson, Lena (red). I takt med tiden. Lund: Studentlitteratur, 2013. Antal sidor: 292.

Lundahl, Christian. Bedömning för lärande. Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur, 2014. Antal sidor: 208.

Sandell, Klas., Arnegård, Johan och Backman, Eric. Friluftssport och äventyrsidrott. Lund: Studentlitteratur, 2011. Antal sidor: 239.

Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Fritzes, 2011. Antal sidor: 281.

Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: Fritzes, 2011. Antal sidor: 204.


Referenslitteratur

Webbresurser UR Idrottslärarens drömmar och dilemman (1. Omöjligt uppdrag, Motvilja och glädje, Kroppens uttryck, Rummets potential, Trygg i sin kropp, Lika villkor).

Annerstedt, Claes and Larsson, Staffan. ”I have my own picture of what the demands are …”: Grading in Swedish PEH – problems of validity, comparability and fairness. 2010. European Physical Education Review. 16. 97-116.

Backman, Eric, & Larsson, Håkan. What should a physical education teacher know?: An analysis of learning outcomes for future physical education teachers in sweden. 2012. Sport, Education and Society.

Ericsson, Ingegerd and Cederberg, Margareta.. Physical Activity and school performance: a survey among students not qualified for upper secondary school. Physical Education and Sport Pedagogy. 20. 45-67.

Kougioumtzis, Konstantin. The experienced curriculum. A comparative study of primary and lower secondary school pupils in Sweden and South Africa. 2014. Rapport 5. Göteborg: Institution för kost och idrottsvetenskap.. Antal sidor: 35.

Kougioumtzis, Konstantin., Patriksson, Göran och Stråhlman, Owe. Physical education teachers´ professionalization: A review of occupational power and professional control. 2011. European Physical Education Review. 17. 111-129.

Nyberg, Gunn and Larsson, Håkan. Exploring ”what” to learn in physiucal education. 2014. Physical Education and Sport Pedagogy. 19. 123-136.

Patriksson, Göran och Persson, Christina. Physical literacy among inactive Swedish young people. 2013. Rapport 1. Göteborg: Institution för kost och idrottsvetenskap. Antal sidor: 50.

Pühse, Uwe., Barker, Dean., Brettschneider, Wolf-Dietrich., Feldmeth, Anne Karina.,Gerlach, Erin., McGuaig, Louise., McKenzie, Thomas L. and Gerber, Markus. International approaches to health-oriented physical education: local health debates and differing conceptions of health. 2011. International Journal of Physical Education. 3. 2-15.

Quennerstedt, Mikael., Annerstedt, Claes., Barker, Dean., Karlefors, Inger., Larsson,Håkan., Redelius, Karin and Öhman, Marie. What did they learn in school today? A method for exploring aspects of learning in physical education. European Physical Education Review. 20. 281-302.

Skolverket. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Stockholm: Fritzes, 2013. Antal sidor: 22.

Skolverket. Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Stockholm: Fritzes, 2013. Antal sidor: 29.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2015-05-19