Dnr: HNT 2015/9:5

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Maskin- och materialteknik

Litteraturlista

Introduktionskurs IoD

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: MSGA18
Kursens benämning: Introduktionskurs IoD
Introduction Course IaD
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Cross, Nigel. Design thinking : understanding how designers think and work. Senaste upplagan. Oxford: Berg.

Henry, Kevin. Drawing for product designers. Senaste upplagan. London: Laurence King Publishing.

Hornung, David. Colour: A Workshop for Artists and Designers. Senaste upplagan. Laurence King Publishing, 2012.

Kompendier
Kompendier som försäljes via universitetets välkomstcenter tillkommer.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2015-05-20