Dnr: HNT 2015/9:4

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Elektroteknik

Litteraturlista

Reglerteknik Civ

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: ELGB11
Kursens benämning: Reglerteknik Civ
Automatic Control Civ
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Katsuhiko Ogata. Modern Control Engineering. Senaste upplagan. Pearson Custom Publishing.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2015-05-15