Reg No: HS 2015/44

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Arts and Social Sciences
Human Geography

Course Reading

The Forest Finns and Finnskogen: Culture, History and Future

Valid from autumn semester 2015

 

Course Code: KGGA71
Course Title: The Forest Finns and Finnskogen: Culture, History and Future
Skogsfinnarna och Finnskogen: Kultur, historia och framtid
Credits: 7.5
Degree Level: Bachelor


Books
Eles, H (red). Finnskogen och skogsfinnarna. Högskolan i Karlstad. Forskningsrapport 1995:21, 1995. Pages: 100.

Material tillgängligt som länkar och pdf på lärplattformen (Its-Learning). Materials available as links and pdf in (ITS-Learning).

Background and colonization
Bladh, G. Savolaxare i rörelse på bägge sidor Bottenviken. Ymer, årg 120, 2000. Pages: 15.

Bladh, G. "Forskning om skogsfinnar och finnskogar i Skandinavien". In: Engen, T.O. (red) Kulturell identitet og regional utveckling. Högskolen i Hedmark, 2002. Rapport fra en forskningskonferens. Rapport 2002:8. Hamar, s 68-90. Pages: 22.

Bladh, G. & Kujava. C (red). Dialog och särart. Människor, samhällen och ideér från Gustav Vasa till nutid. Svenskt i Finland - Finskt i Sverige I. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2005. s 1-84. Pages: 84.

Bladh, G. & Olausson, P. Vandrat hit som andra finner att söka sin föda. Om en rannsakningslängd över inhysesfolket i Frysdalen 1674. Karlstad: 2004. Karlstad University studies 2004:38. Pages: 50.

Bladh, G., Myhrvold, J. & Persson, N (red). Skogsfinska släktnamn i Skandnavien. Karlstad: Karlstad University Studies 2009:58, 2009. Pages: 25.

Broberg, R. Äldre invandringar från Finland i historia och tradition. Fataburen. 1981. Pages: 22.

Wedin, M. "Dokumentation och källor i skogsfinsk forskning". In: Engen, T.O (red) Kulturell identitet og regional utveckling. Rapport fra forskningskonferanse. Högskolen i Hedmark: 2002. Rapport 2002:8. Hamar. Pages: 16.

Cultural landscape and industry
Bladh, G. "Skogen som kulturlandskap". In: Almered Olsson, G., Bladh, G., Månsson, B. & Nyberg, L. Inte bara träd - Hållbart mångbruk av skogslandskapet. Carlssons förlag, 2004. s 91-112. Pages: 21.

Bromander, C.V. Svedjebruk på Finnskogen. STF:s årsbok 1902, 1902. Pages: 38.

Orrman, E. "Svedjebruk på 1500-talets kungsgårdar". In: Svedjebruk och röjningsbränning i Norden. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria. Stockholm: Nordiska museet, 1995. Pages: 12.

Talve, I. Drag ur finnbygdens näringsliv. Värmland förr och nu 1953. 1953. Pages: 30.

Tvengsberg, P M. Skogsfinnene på Finnskogen og svedjebruket. Naering som etnisk kjennetegn. Arkeologisk museum, Stavanger, 1985. Pages: 18.

Culture and folklore
Broberg, R. Värmlandsfinsk folktro. Värmland förr och nu, årg 51, 1953. Pages: 33.

Keyland, N. Beredningsmetoder och redskap, Värmland. Stockholm: Svensk allmogekost, 1919. Pages: 15.

Mörtberg, M. Björnfest och jaktmagi hos värmlandsfinnarna. Stockholm: Svenska kulturbilder. Ny följd 6, s 113-126, 1936. Pages: 13.

Talve, I. Skogsfinnarna och Finlands folkkultur. I Värmlandsfinnar. Stockholm: Kulturfonden för Sverige och Finland. Pages: 15.

Language and place names
Eskeland, T. "Om finske teignavn på Finnskogene i Norge". In: Studier i nordisk filologi. Edited by Huldén, L. Rapport från NORNA symposium, Helsingfors 1991, 1992. Pages: 10.

Virtaranta, P. "Utforskning av språk- och traditioner i mellersta Skandinaviens finnskogar". In: Värmlandsfinnar. Kulturfonden för Sverige och Finland. Stockholm: 1986. Pages: 33.

Whalberg, M. Ortnamnförrådet i de svenska finnmarkerna. Ortnamnssällskapet i Uppsala årsskrift, 1991. Pages: 22.

Finnskogen at 1700-1900 century
Bladh, G. "Kulturella förändringsprocesser i Värmland-Solörs Finnskog". In: Engen, T. O. (red). Kulturell identitet og regional utveckling.. Högskolen i Hedmark, 2002. Rapport fra en forskningskonferens. Rapport 2002:8. Hamar, s 131-145. Pages: 14.

Keinänen, M L. & Bjerén, G. "Finska fok i Värmlands skogar, ödestimmen för dig slår": den skogsfinska renässansen i norra Värmland. I Svenskt i Finland - Finskt i Sverige II. Mellan majoriteter och minoriteter: om migration, makt och mening. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, 2006. Pages: 22.

Kjellin, A F. Berättelse om de på wermeland skogar.... Historiallinen Arkisto, 1905, s 258-266. Pages: 8.

Linderholm, O. Om värmlandsfinnarna. Finnbygden 1976: 2-4. Original De Fennoibus Vermelandiae 1788, 1976. Pages: 10.

Marelius, N. Anmärckningar wid 1755 århs Gräntse Charta emillan Swerige och Norrige. (Från Carlsson, M.: Bidrag till utredning av den värmländska avvittringsfrågan. Stockholm: 1915. Pages: 10.

Cultural heritage, cultural environment and local development
Björnstad, K. Samarbeid och Saerpreg. Forprosjektrapport og mulighetsstudie for Finnskogen Natur - og kulturpark.. Aurland Naturverkstad, 2011. Rapport 2011:13. Pages: 25.

Hedmarks Fylleskommun. En levande Finnskog vårt felles ansvar. 2011. Pages: 150.

Riksantikvarieämbetet. "Plats, drivkraft, samhällsprocess." Vad gör kulturarvet till en resurs för hållbar utveckling. Rapport Riksantikvariämbetet 2003:7. Pages: 70.

Värmlands läns landsting. Förslag till åtgärder för att bevara och vårda minnena från Finnkulturen i Värmland. 1954. Pages: 25.

Number of pages
Articles according to the teacher´s instructions. Total number of pages: 990.


Reference Literature

Bladh, G. Finnskogens landskap och människor under fyra sekler. Forskningsrapport 1995:11. Högskolan i Karlstad, 1995.

Broberg, R. Finsk invandring till mellersta Sverige. Skrifter utgivna av Föreningen för Värmlandslitteratur 7, 1988.

Finnsam. Det skogsfinska kulturarvet. Falun: Finnbygdens förlag, 2001.

Gottlund,C A. Dagbok över mina vandringar på Wermlands och Solörs Finnskogar 1821. Gruetunets Museum, 1985.

Tarkiainen, K. Finnarnas historia i Sverige 1. Stockholm: 1990.

Tarkiainen, K. Finnarnas historia i Sverige 2. Helsingfors: 1993.

Thurén, T. Källkritik. Edition 3:e. Stockholm: Liber, 2013.

Wedin, M. Den skogsfinska kolonisationen i Norrland. Falun: 2007.


 

Approved by the Faculty Board of Arts and Social Sciences, 12 February 2015