Dnr: HS 2015/47

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Kurser i musiklärarutbildningen

Litteraturlista

Musik med didaktisk inriktning 10

Gäller från och med vt 2016

 

Kurskod: MUAL13
Kursens benämning: Musik med didaktisk inriktning 10
Music and Music Teaching 10
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Delkurs 1: Instrument, 5.5 hp

Noter och instrument- eller genrespecifik litteratur väljs av studenten i samråd med ansvarig lärare.

Delkurs 2: Musikdidaktik, 2 hp

Noter, instrument- och genrespecifik litteratur samt annat metodiskt material fastställs i samråd med ansvarig lärare.

GY 2011 www.skolverket.se


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2015-03-02