Dnr: HS 2015/47

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Kurser i musiklärarutbildningen

Litteraturlista

Musikteori och komposition 7

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: MUAL11
Kursens benämning: Musikteori och komposition 7
Music Theory and Composition 7
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Delkurs 1: Musikdidaktik, 5.5 hp

Noter och annat material för momentet sceniskt projekt tillkommer.

Böcker
Edberg, Lorentz. Musikämnets möjligheter-kreativ musikundervisning i praktiken. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. Antal sidor: 141 (valda delar).

Eklund, Sven. Arbeta i projekt: individen, gruppen, ledaren. Upplaga 3. Lund: Studentlitteratur AB, 2010. Antal sidor: 193 (valda delar).

Oliveros, Pauline. Deep listening. New York: iUniverse, USA, 2005. Antal sidor: 101.

Rapporter
Backman Bister, Anna. Spelets regler. Stockholm: Us-AB, 2014. Antal sidor: 227.

Delkurs 2: Musikkunskap, 2 hp

Böcker
Adler, Samuel. The Study of Orchestration. Norton, 2002. Antal sidor: 840 (valda delar).

Smith-Brindle, Reginald. Musical Composition. Oxford: Oxford University Press, USA, 2002. Antal sidor: 188.


Referenslitteratur

Bach, Johann Sebastian. Das Wohltemperierte Klavier vol I-II (valda delar). Henle, 1950.

Bartók, Bela. Mikrokosmos vol. IV-VI (valda delar). Boosey & Hawkes, 1987.

Dallapiccola, Luigi. Quaderno Musicale di Annalibera. Suvini Zerboni, 1953. Antal sidor: 18.

Gauldin, Robert. A Practical Approach to 16th Century Counterpoint. Waveland Press, 2013. Antal sidor: 312.

Gauldin, Robert. A Practical Approach to 18th Century Counterpoint. Waveland Press, 2013. Antal sidor: 335.

Owen, Harold. Modal and Tonal Counterpoint. Schirmer, 1992. Antal sidor: 400.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2015-03-02