Dnr: HS 2015/47

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Kurser i musiklärarutbildningen

Litteraturlista

Instrument och ensemble 7

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: MUAL09
Kursens benämning: Instrument och ensemble 7
Instrument and Ensemble 7
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Delkurs 1: Instrument, 2 hp

Noter och instrument- eller genrespecifik litteratur fastställs i samråd med ansvarig lärare.

Delkurs 2: Musikdidaktik, 5.5 hp

Noter, instrument- och genrespecifik litteratur samt annat metodiskt material fastställs i samråd med ansvarig lärare.

GY 2011 www.skolverket.se

Noter och annat material för momentet sceniskt projekt tillkommer.

Böcker
Edberg, Lorentz. Musikämnets möjligheter-kreativ musikundervisning i praktiken. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. Antal sidor: 141 (valda delar).

Eklund, Sven. Arbeta i projekt: individen, gruppen, ledaren. Upplaga 3. Lund: Studentlitteratur AB, 2010. Antal sidor: 193 (valda delar).


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2015-03-02