Dnr: HS 2015/47

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Kurser i musiklärarutbildningen

Litteraturlista

Musik med didaktisk inriktning 9

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: MUAL07
Kursens benämning: Musik med didaktisk inriktning 9
Music and Music Teaching 9
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Delkurs 1: Instrument, 5.5 hp

Noter och instrument- eller genrespecifik litteratur fastställs i samråd med ansvarig lärare.

Juhlin, Lotta. Den goda kommunikationen: rösten, kroppsspråket och retoriken. Studentlitteratur AB, 2005. Antal sidor: 192.

Delkurs 2: Musikdidaktik, 2 hp

Noter, instrument- och genrespecifik litteratur samt annat metodiskt material fastställs i samråd med ansvarig lärare.

GY 2011 www.skolverket.se


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2015-03-02