Dnr: LUN 2014/11

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Geografi

Litteraturlista

Geografi med didaktisk inriktning 5

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: GEAL92
Kursens benämning: Geografi med didaktisk inriktning 5
Geography and Geography Education 5
Högskolepoäng: 22.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


1. Geografisk idéhistoria - perspektiv och begrepp

Böcker
Agnew, John, Livingstone, David & Rogers, Alisdair. "Valda delar, 150 sidor". I: Human Geography: an essential anthology. Oxford: Blackwell, 1996.

Clifford, Nicholas & Holloway, Sarah & Rice, Stephen P & Valentine, Gill (eds.). Key concepts in geography. Upplaga 2. London: Sage, 2009. Valda delar, 250 sidor.

Holt-Jensen, Arild. Geography. History and concepts: A Student´s guide. Upplaga 4. London: Sage, 2009. Antal sidor: 250.

Lambert, David & Morgan, John. "Kap 1-2, 5-10". I: Teaching geography 11-18. A conceptual approach. Maidenhead: Open University Press, 2010. Antal sidor: 125.

Tidskriftsartiklar
Svenska artiklar om geografi, 75 sidor.

Internationella artiklar om geografi, 60 sidor.

Pattison, W. The four traditions of Geography. Journal of Geography 1990 202-206. http://www.uwec.edu/kaldjian/1Courses/GEOG401/401Readings/Pattison_1990%5B1964%5DFour_Traditions.pdf. Antal sidor: 7.


Referenslitteratur

Böcker
Buttimer, Anne & Mels, Tom. By Northern Lights. On the making of geography in Sweden. Aldershot: Ashgate, 2006. Antal sidor: 200.

Johnston, Ron et.al.. The dictionary of human geography. Upplaga 4. Oxford: Blackwell, 2009.

Nayak, Anoop & Jeffrey, Alex. Geographical Thought: An Introduction to Ideas in Human Geography. Prentice Hall, 2011. Antal sidor: 360.

Thomas, David & Goudie, Andrew. The dictionary of physical geography. Upplaga 3. Oxford: Blackwell, 2000.

2. GIS i undervisningen

Böcker
Andersland, Svein. GIS i geografifaget på ungdomstrinnet: fagdidaktiska perspektiv på att läre om og med GIS. Trondheim: NTNU. Antal sidor: 325.

Johansson, Tino (ed). Geographical Information Systems Applications for Schools - GISAS. Helsingfors: Publicationes Instituti Geographici Universitatis Helsingiensis A141, 2006. Antal sidor: 250.

Tidskriftsartiklar
Artiklar enligt lärarens anvisningar, 60 sidor.

Manualer
Manualer för använd GIS-programvara, 200 sidor.

3. Geografididaktiska laborationer

Böcker
Balderstone, David. Secondary Geography Handbook. London: Geographical association, 2006. Antal sidor: 528.

Övrigt
Material och artiklar anpassade till tema efter lärares anvisning, 150 sidor.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2015-03-02