Dnr: LUN 2014/11

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Geografi

Litteraturlista

Geografi med didaktisk inriktning 4

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: GEAL91
Kursens benämning: Geografi med didaktisk inriktning 4
Geography and Geography Education 4
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Geografisk idéhistoria - perspektiv och begrepp

Böcker
Agnew, John & Livingstone, David & Rogers, Alisdair. "Valda delar, 150 sidor". I: Human Geography: an essential anthology. Oxford: Blackwell, 1996.

Clifford, Nicholas & Holloway, Sarah & Rice, Stephen P & Valentine, Gill (eds.). "Valda delar, 250 sidor". I: Key concepts in geography. Upplaga 2. London: Sage, 2009.

Holt-Jensen, Arild. Geography. History and concepts: A Student´s guide. Upplaga 4. London: Sage, 2009. Antal sidor: 250.

Lambert, David & Morgan, John. "Kap 1-2, 5-10". I: Teaching geography 11-18. A conceptual approach. Maidenhead: Open University Press, 2010. Antal sidor: 125.

Tidskriftsartiklar
Svenska artiklar om geografi, 75 sidor.

Internationella artiklar om geografi, 60 sidor.

Pattison, William. The four traditions of Geography. Journal of Geography 1990 202-206. http://www.uwec.edu/kaldjian/1Courses/GEOG401/401Readings/Pattison_1990%5B1964%5DFour_Traditions.pdf. Antal sidor: 7.


Referenslitteratur

Böcker
Buttimer, Anne & Mels, Tom. By Northern Lights. On the making of geography in Sweden. Aldershot: Ashgate, 2006. Antal sidor: 200.

Johnston, Ron. et.al. The dictionary of human geography. Upplaga 4. Oxford: Blackwell, 2009.

Nayak, Anoop & Jeffrey, Alex. Geographical Thought: An Introduction to Ideas in Human Geography. Prentice Hall, 2011. Antal sidor: 360.

Thomas, David & Goudie, Andrew. The dictionary of physical geography. Upplaga 3. Oxford: Blackwell, 2000.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2015-03-02