Dnr: HS 2015/38

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Informatik

Litteraturlista

Introduktion till objektorienterad programmering

Gäller från och med vt 2015

 

Kurskod: ISGB18
Kursens benämning: Introduktion till objektorienterad programmering
Introduction to object-oriented programming
Högskolepoäng: 5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Horton, I. Ivor Horton´s Beginning Java: Java 7 Edition. Wrox/Wiley, 2011.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2015-03-07