Dnr: HS 2015/38

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Informatik

Litteraturlista

Prototyping: Att pröva och kommunicera designkoncept

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: ISGA06
Kursens benämning: Prototyping: Att pröva och kommunicera designkoncept
Prototyping: To Explore and Communicate Design Concepts
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Flodén, J. Essentials of Information Systems. Lund: Studentlitteratur, 2012. ISBN 978-91-44-07709-3.

Görling, S. Att arbeta med IT-projekt. Lund: Studentlitteratur, 2009. ISBN 978-91-44-05223-6.

Kapitel i bok
Molin, L & Pettersson, J.S. "How should interactive media be discussed for successful requirements engineering". I: Perspectives on multimedia : communication, media and technolgy. Red. Burnett, R & Brunström, A & Nilsson, A.G. Wiley, 2003.

Kompendier
Kurskompendium finns tillgängligt på itslearning (ca 70 sidor).


Referenslitteratur

Böcker
Söderström, J. Jävla skitsystem!. Jonas Söderström, 2010.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2015-02-26