Dnr: HS 2015/38

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Informatik

Litteraturlista

Electronic Business and Enterprise Systems

Gäller från och med vt 2015

 

Kurskod: ISAD27
Kursens benämning: Electronic Business and Enterprise Systems
Electronic Business and Enterprise Systems
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Chaffey, D. Digital Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice. Senaste upplagan. Harlow, England: Pearson, Prentice Hall.

Davenport, T.H. Mission Critical - Realizing the Promise of Enterprise Systems. Boston: Harvard Business School Press, 2000. ISBN 0-87584-906-7.

Motiwalla, L.F & Thompson, J. Enterprise Systems for Management. Senaste upplagan. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education.

Kompendier
En samling av vetenskapliga artiklar av kurstema.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2015-02-26