Dnr: HNT 2015/42

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Kemi

Litteraturlista

Internationellt projekt i Kemi

Gäller från och med vt 2015

 

Kurskod: KEGC1X
Kursens benämning: Internationellt projekt i Kemi
International Project in Chemistry
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivåLitteratur väljs i samråd med handledare och examinator.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2015-02-23