Dnr: HNT 2015/43

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Fysik

Litteraturlista

Fasta tillståndets fysik

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: FYGC09
Kursens benämning: Fasta tillståndets fysik
Solid State Physics
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Myers, H Peter. Introductory Solid State Physics. Senaste upplagan. London: Taylor & Francis Ltd.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2015-02-18