Dnr: HNT 2015/43

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Maskin- och materialteknik

Litteraturlista

Ergonomi

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: MSGB36
Kursens benämning: Ergonomi
Ergonomics
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Bohgard, Mats. Arbete och teknik på människans villkor. Valfri upplaga. Stockholm: Prevent, 2008.


Referenslitteratur

Behnke, Robert S. Anatomi för idrotten : fakta om rörelseapparat. Valfri upplaga. Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2008.

Pagold, Susanne. Function rules. Valfri upplaga. Stockholm: Arvinius.

Tidskriftsartiklar
Artiklar som rekommenderas av föreläsare.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2015-02-18