Dnr: HNT 2015/7

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Byggteknik

Litteraturlista

Byggteknikens grunder

Gäller från och med vt 2015

 

Kurskod: BYGA93
Kursens benämning: Byggteknikens grunder
Elementary Building Technology
Högskolepoäng: 12 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Björk, Cecilia, Nordling, Lars, Reppen, Laila. Så byggdes staden. Senaste upplagan. AB Svensk Byggtjänst. Stockholm 2012. ISBN 9789173335423.

Strandberg, Bengt. Bygga hus - illustrerad bygglära. Senaste upplagan. Stockholm: Byggenskap förlag, 2014. ISBN 978-87079-04-7.

Referenslitteratur
Björk, Cecilia, Kallstenius, Per, Reppen, Laila. Så byggdes husen 1880-2000. Arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år. Formas förlag. Stockholm 2003.. ISBN 9154058880.

Hamrin, Gösta. Byggnadsritning. Ritsätt och ritregler. AMG Hamrin. Göteborg 1996. ISBN 86852159.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2015-01-15